Bibliografie

Willem de Merode: Chinese Gedichten

Verzameld en toegelicht door J. Werkman

Categorie: Samenstelling / Medewerking
Subcategorie: Samengesteld/ingeleid/geannoteerd

Uitgever: Kok
Jaar: 1980
ISBN: 90 242 0526 3

In het dichtwerk van Willem de Merode (pseudoniem voor Willem Eduard Keuning, 1887-1939) liggen als exotische eilandjes twee bundels met elk twintig Chinese gedichten.

 

De Merode kende geen letter Chinees. Desondanks ademen zijn gedichten de sfeer van de oorspronkelijke Chinese poëzie, zoals die van Li Tai Po of Thu-Fu, de grote lyrici. Daarmee bevindt hij zich in de lijn van de `Neo-chinoiserie`, waarvan in Nederland ook Slauerhoff een voorbeeld is.

 

Hans Werkman, leeraar Nederlands te Amersfoort, kreeg in 1977 van de minister van CRM opdracht, een uitgave met inleiding en aantekeningen van deze gedichten te verzorgen.

 

Het geheel is verlucht met een aantal fraaie Chinese pentekeningen, die het boek een bijzondere bekoring meegeven.

 

Het Ministerie van CRM verleende subsidie.