Bibliografie

W.A.P. Smit : Feesten van ‘t jaar

en andere gedichten

Categorie: Boeken
Subcategorie: Literatuurbeschouwing

Uitgever: Kok
Jaar: 1991
ISBN: 90 242 5142 7
Omschrijving: samengesteld en ingeleid door Hans Werkman

Prof. Dr. W.A.P. Smit is jarenlang een gezichtsbepalende figuur geweest voor het christelijk deel van het Nederlandse volk. Niet alleen door zijn vooraanstaande positie in de academische wereld vooral vanaf 1945, maar reeds daarvoor door zijn dichterlijke activiteiten in het letterkundig-culturele leven. Hij was een leidende figuur in de groep van zgn. Jong Protestantse dichters, die een culturele emancipatie van het christelijk volksdeel nastreefden. De bundel ‘feesten van ’t jaar’, Smits debuut uit 1927, is een goed voorbeeld van dit streven. De dichter volgt op poëtische wijze de christelijke feestdagen en verwoordt in treffende en persoonlijke beelden hun betekenis.

De bundel wordt aangevuld met een bloemlezing uit Smits latere poëzie en voorzien van een heldere inleiding door Hans Werkman, die ingaat op Smits leven en werken en zijn belang voor het culturele leven.