Bibliografie

Vrijgemaakte vreemdelingen

Visies uit de vroege jaren van het gereformeerd- vrijgemaakte leven (1944-1960) op kerk, staat, maatschappij, cultuur, gezin.

Categorie: Boeken
Subcategorie: Mederedactie

Uitgever: De Vuurbaak
Jaar: 2007
ISBN: 978 90 5560 351 0
Omschrijving: Onder redactie van Dr. Mees te Velde en Dr. Hans Werkman

Visies uit de vroege jaren van het gereformeerd-vrijgemaakte leven (1944-1960)op kerk, staat, maatschappij, cultuur, gezin.

 

Is de leer ingehaald door de praktijk? Vrijgemaakten in deze tijd kijken anders aan tegen kerk, staat, maatschappij, cultuur en gezin dan de vroeg gereformeerd-vrijgemaakten, uit de eerste decennia na 1944. De wereld van de eerste vrijgemaakten werd gekenmerkt door cultuuropdracht en vreemdelingschap. Kunnen we het vrijgemaakte verleden en het vrijgemaakte heden nog met elkaar verbinden? Of hebben het denken, kiezen en handelen nauwelijks meer wortels en regeert vandaag de pluraliteit en de vluchtigheid?

 

Vrijgemaakte vreemdelingen draagt bij aan het collectieve zelfinzicht van wie in de vrijgemaakte traditie staat. De auteurs gaan niet voorbij aan het gevaar dat geschiedschrijving een afrekening wordt met het verleden waarmee men op gespannen voet leeft. Dit boek biedt nieuwe inzichten voor heroriëntatie en hernieuwde bepalingen van de eigen identiteit. Daarnaast leverde het boeiende onderwerpen voor vervolgstudies.

 

TU-bezinningreeks.

Dit is het zesde deel van de reeks die is opgezet in nauwe samenwerking met de Theologische Universiteit (Broederweg) van Kampen. De reeks beoogt de resultaten van het theologisch bedrijf zichtbaar en werkbaar te maken voor de gemeente. Op deze wijze kan het gewone gemeentelid en/of de ambtsdrager in de praktijk gebruikmaken van de activiteiten in Kampen