Bibliografie

Van Harte

Nel Benschop haar leven en werk

Categorie: Boeken
Subcategorie: Literatuurbeschouwing

Uitgever: Kok
Jaar: 1987
ISBN: 90 242 4320 3

In december 1987 is het 20 jaar geleden, dat de eerste dichtbundel van Nel Benschop, Gouddraad uit vlas, verscheen. Ter gelegenheid hiervan schreef Hans Werkman een boekje over Nel Benschop en haar werk.

Het bevat, naast de uit interviews bekende feiten, ook tal van onbekende gegevens.

Hans Werkman beschrijft de jeugd van Nel Benschop, de tijd dat ze, in de oorlog, onderwijzeres was in de rosse buurt van Den Haag, haar moeilijke periode aan het strenge instituut Coolsma, enz. Ook wordt ingegaan op de redenen waarom Nel Benschop serieus gedichten ging schrijven die ze nooit wilde publiceren.

Een apart hoofdstuk gaat over de ontvangst van haar poëzie: hoe reageerde de pastorale bespreker? hoe de literaire kritiek? hoe het publiek? Uit tal van recensies en brieven wordt geciteerd.

Dit prachtige boekje is geïllustreerd met vele foto's, waarvan de meeste afkomstig zijn uit Nel Benschops persoonlijke fotoalbums.