Bibliografie

Uren uit het leven van Ida Gerhardt

Categorie: Boeken
Subcategorie: Literatuurbeschouwing

Uitgever: de Prom
Jaar: 1997
ISBN: 90 68 015 45-1

In November 1990 vroeg de toen vijfentachtigjarige Ida Gerhardt aan Hans Werkman een lift naar Utrecht. De unieke oude dame zorgde voor een boeiende literaire dag. Voor en na dit dagje uit waren er merkwaardige telefoongesprekken en ontmoetingen met de bijna blinde dichteres en haar bijna dove levensgezellin Marie van der Zeyde. Ongewild bezorgde Hans Werkman de soms door angsten geplaagde dames een nachtwaker. Bij alle ontmoetingen vertelde de Ida Gerhardt levendig en origineel over haar leven en haar gedichten.

In dit biografische verhaal is een reeks uren vastgelegd uit de ouderdom van een groot dichteres.