Bibliografie

Schrijven en geloven

Interviews

Categorie: Boeken
Subcategorie: Literatuurbeschouwing

Uitgever: Kok
Jaar: 1985
ISBN: 90 242 2928 6

In dit boek praat Hans Werkman met tien bekende schrijvers en schrijfsters. Het is een bont gezelschap: de sarcastische Jo van Dorp-Ypma, de geleerde W.A.P. Smit, de ongelovig geworden Maarten `t Hart, de dichteres Nel Benschop, e.a.

alle tien hebben ze met de interviewer openhartig gepraat over kerk en wereld, geloof en ongeloof, romans en gedichten, lezers en medeschrijvers, en alles wat zich daarbij nog meer aandiende. Maarten Biesheuvel die graag nog zachtjes geestelijke liederen zingt maar er niet meer in gelooft, Martin Ros die als ex-katholiek zeer geboeid is door Ouweneel van de EO, Jan H. de Groot die dominees vakidioten vindt, Roel Houwink die over zijn vriendschappen met Marsman en Achterberg vertelt, Koos van Doorne die met menig auteur een appeltje schilde in het dagblad Trouw, Jaap Zijlstra die een boekje opendoet over zijn militaire dienst, - allemaal hebben ze op hun manier met het christelijk geloof te maken. Van de schrijvers zijn in dit boek ook bibliografieën opgenomen.

 

Hans Werkman wist hen meer dan eens tot verrassende uitspraken te brengen. De gesprekken met deze tien vooraanstaande auteurs geven stuk voor stuk een belangrijk inzicht in hun boeken, en zijn dus van historisch belang.

 

Hans Werkman (1939) is literair criticus.