Bibliografie

Omgaan met literatuur

Met :Drs. G.H. de leeuw en Drs. Jac. Schaeffer

Categorie: Boeken
Subcategorie: Literatuurbeschouwing

Uitgever: De Vuurbaak (GSEV reeks nr 5)
Jaar: 1983
ISBN: 90.6015.578.5

Dit boekje bevat een aantal referaten en artikelen, stellingen en discussies over de betekenis en invloed van literair werk. Het gaat hierbij om vragen als: in hoeverre is literatuur op te vatten als uitdrukking van het levensgevoel en brengt ze een levensbeschouwelijke boodschap; is het verantwoordelijk de literatuur alleen te beoordelen als kunstuiting; welke invloed hebben proza en poëzie van moderne schrijvers op met name jongeren? Een ander apart vormt het artikel ‘Christelijke literatuur buiten het bastion’, van de hand van Hans Werkman, dat hij eerder publiceerde in ‘Elseviers Magazine. Dat werd toen geschreven als een reactie op een eveneens in dit boekje opgenomen betoog van Wim Zaal, waarin wordt gesteld dat christelijke literatuur in ons land sinds de vorige eeuw weinig meer betekent. In samenhang hiermee is een lijst opgenomen van literair werk van christelijke auteurs, door Hans Werkman opgesteld ten behoeve van o.m. het voortgezet onderwijs.