Bibliografie

Midden in de winter wordt het licht

verhalen en gedichten onder redactie van Henk van der Ent

Categorie: Samenstelling / Medewerking
Subcategorie: Literatuurbeschouwing

Uitgever: Meinema
Jaar: 1985
ISBN: 90 211 3100 5

Het licht is bij uitstek het symbool van de geboorte van Jezus. Zijn geboorte staat voor het licht dat binnenstraalt in het leven van mensen.

De verhalen in deze bundel laten op een uiteenlopende en verrassende wijze zien, hoe het licht doorwerkt in het bestaan van zomaar enkele mensen. De gedichten verwoorden dat op hun wijze.

 

Deze verhalen en gedichten staan in een eeuwenlange traditie. De auteurs zetten die traditie op een eigen en eigentijdse wijze voort. Dat oriëntatie op een oud christelijk symbool niet inwisselbaar is met goedkope vroomheid, zal de lezer spoedig ontdekken.

In deze bundel zijn gedichten en verhalen opgenomen van onder meer Okke Jager, Inge Lievaart, Jaap Zijlstra, Mink van Rijsdijk, Dieuwke Winsemius en Auke Jelsma.