Bibliografie

Lode Bisschop, Split

51 Gedichten

Categorie: Samenstelling / Medewerking
Subcategorie: Poëziebloemlezingen

Uitgever: Callenbach
Jaar: 1991
ISBN: 90 266 0270 7

Lode Bisschop (1921) schrijft gedichten bij de gratie van zijn onordelijkheid. In zijn poëzie wisselt het zwarte af met de witheid van zwijgende stilte. In zijn leven hanteert hij beurtelings de pen en het centenbakje bij het draaiorgel.

 

Hans Werkman maakte voor deze bundel een keuze uit Lode Bisschops vier bundels, die tussen 1967 en 1977 verschenen. In een introductie brengt hij de dichter en zijn poëzie in kaart.

 

 

Over de gedichten van Lode Bisschop:

 

R.L.K. Fokkema: `zeer passende vormgevingen van zeer uitzonderlijke belevingen`

 

Gabriël Smit: `poëzie van onmiskenbare intensiteit en zuiverheid`

 

Kees Frens : `De dichter zegt van zichzelf: `de eeuwigheid roept stavast op de sprieten van mijn lichaam`, En dat is mooi. Wat het dan ook mag zijn`