Bibliografie

Jan Bos : Aaldoagsch geproat

Categorie: Boeken
Subcategorie: Samengesteld/ingeleid/geannoteerd

Uitgever: Stabo
Jaar: 1985
ISBN: 90 6108 8402

Deze nooit eerder gepubliceerde bundel dorpsverhalen van de in 1939 gestorven Willem Keuning, die als dichter (Willem de Mérode) zo’n belangrijke voorloper werd van Achterberg en Van der Graft, is het vervolg op “Mooi volk” en “’n Poar dörpsgenoten” van dezelfde “Jan Bos”. We komen dus beroemde figuren uit die eerder bundels hier weer tegen, waarvan er a.h.w. vier op het plaatje staan dat we voor de omslag hebben uitgekozen: de ouderling Jan Bos zelf, Trientje Stiekeldroad, wolzak en Leutje Jan, het oomzeggertje van bos.

Hans Werkman, de auteur van de in 1983 bij de Arbeiderspers verschenen biografie van Willem de Mérode, bewerkte het nagelaten manuscript voor de druk en voorzag het van een degelijke nabeschouwing: “wie was Jan Bos?”.

Eenmaal met lezen begonnen, zult u het boek niet meer wegleggen eer u ze allemaal het weergehóórd (in hun “aaldoagsch gepraat") èn weergezién (dankzij het schilderend vermogen van de schrijver), in niet minder dan veertien portretten!