Bibliografie

Is er iets nieuws onder de zon?

Categorie: Samenstelling / Medewerking
Subcategorie: Medewerking aan

Uitgever: Driestar
Jaar: 1999
ISBN: 90 6140 672 2

Het einde van een eeuw roept altijd veel discussies op over de toekomst. Bij iedere eeuwwisseling is er sprake van een `fin de siecle-gevoel`. Bij de overgang naaeen nieuw millenium krijgt dat nog een extra accent. Er is zelfs sprake van een milleniumprobleem.

Het is typerend voor onze door techniek beheerste maatschappij dat daarbij in eerste instantie aan problemen met computers gedacht wordt. Het zou een slechte zaak zijn als ook door onderwijsgevenden het denken over de toekomst alleen daardoor bepaald zou worden en daartoe beperkt zou blijven. Voor de Christelijke Hogeschool `De Driestar`was dit aanleiding om een studiedag te wijden aan de toekomstverwachting.

Een neerslag van de op die dag gehouden lezingen treft u aan in deze bundel.

Overig:
Hans Werkman schreef voor deze bundel : Komt God terug in de Nederlandse letteren?