Bibliografie

Ik zal dit leven nimmer kunnen haten

Jo Kalmijn- Spierenburg

Categorie: Samenstelling / Medewerking
Subcategorie: Poëziebloemlezingen

Uitgever: Callenbach
Jaar: 1992
ISBN: 90 266 0306 1
Omschrijving: 43 gedichten gekozen en ingeleid door Hans Werkman

Jo Kalmijn Spierenburg (1905-1991) schreef meer dan veertig boeken, waaronder zeven dichtbundels. Vaste elementen in haar poezie zijn: de vrouw, de moeder, geloof, afscheid, dood. De grondtoon is steeds warm en optimistisch: "ik zal dit leven nimmer kunnen haten"

 

Hans Werkman (1939) koos 43 gedichten uit de bundels van Jo Kalmijn-Spierenburg. Hij voegde er een aantal ongebundelde en ongepubliceerde gedichten aan toe. In een nabeschouwing overziet hij haar leven en haar werk.