Bibliografie

En alles vloekte, maar hij vloekte niet

Misbruik en gebruik van Gods naam in moderne literatuur

Categorie: Boeken
Subcategorie: Literatuurbeschouwing

Uitgever: Buijten & Schipperheijn
Jaar: 2001
ISBN: 90 5881 033 x

De romanschrijfster Renate Dorrestein en de dichter Jean Pierre Rawie vinden vloeken een vorm van armoede en ontluistering van de taal. Maar hun collega`s Adriaan van Dis en Anna Enquist hebben niets tegen vloeken en gaan hun gang als ze dat willen.

 

Hoe gaan moderne schrijvers om met vloeken?

Is een vloek meer dan stembandgeruis of inkt op papier? Wat betekent GVD eigenlijk?Bestaan er functionele vloeken? Wat bedoelde Maarten `t Hert toen hij schreef: `Ik haat vloeken`? Waarom bedankte drs. P. de papegaai van de Bond tegen vloeken?

 

Het boekje`En alles vloekte, maar hij vloekte niet`gaat over deze vragen en over nog veel meer.

Overig:
Uitgave van Stichting Onderzoek- en Publicatiefonds Bond tegen het vloeken in samenwerking met Buijten & Schipperheijn