Bibliografie

Een calvinist leest Maarten ’t Hart

Categorie: Boeken
Subcategorie: Literatuurbeschouwing

Uitgever: Bosch en Keuning
Jaar: 1982
ISBN: 90.246.4431.5

‘Een calvinist leest Maarten ’t Hart richt zicht tot de lezers van Maarten ’t Hart. Vooral de niet-christenen onder hen zullen in diens werk door dit boek nieuwe dimensies kunnen ontdekken. ‘Een calvinist leest Maarten ’t Hart’ is een verzameling leesverslagen. Van elke roman en elk verhaal (tot en met ‘De droomkoningin’ 1980) geeft Hans Werkman een weergave en ontleding. Hij legt literaire verbanden en hanteert literair-kritische normen. Zijn leesverslagen krijgen een eigen kleur, doordat hij als calvinist ingaat op allerlei facetten van de ex-calvinist Maarten ’t Hart: de afrekening met het gereformeerde milieu, de herinneringen aan kerk en ouderlingen, de waardeverschuiving van bijbelteksten, de visie op lijden en uitverkiezing enzovoort.
Het laatste hoofdstuk is geschreven in nauwe samenwerking met Maarten ’t Hart. Hans Werkman legde hem ruim twintig vragen voor die als vanzelf opkwamen uit zijn benadering van de romans en verhalen. De antwoorden waren schriftelijk gegeven. Maarten ’t Hart gaf na het lezen van ‘Een calvinist leest Maarten ’t Hart’ zijn oordeel over het manuscript: ‘ik ben er nogal van onder de indruk. Je hebt mijn werk goed gelezen en er, ondanks het feit dat je nog steeds gereformeerd bent, wat toch tot een zekere bevooroordeeldheid had kunnen leiden, in literair opzicht behartenswaardig zaken over naar voren gebracht. Ik vind het boeiend om te zien dat de calvinist de literator niet tekort heeft gedaan en dat de literator de calvinst niet tekort heeft gedaan.’