Bibliografie

De school met de bijbel.George Harinck en Gerrit Schutte (red.),

Christelijk onderwijs in de negentiende eeuw

Categorie: Samenstelling / Medewerking
Subcategorie: Medewerking aan

Uitgever: Meinema
Jaar: 2006
ISBN: 90 211 4138 8
Omschrijving: Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800 Jaargang 14

In dit jaarboek staat het onderwijs op christelijke scholen in de negentiende eeuw centraal. Hoe kwam het christelijk onderwijs tot stand en werd het sterk? Wat werd er in de eerste Réveil-schooltjes onderwezen, hoe stond men in christelijke kring tegenover verplichte koepokinenting? Hoe kwamen deze particuliere scholen en schooltjes tot stand en werden ze financieel in stand gehouden? Wat was de plaats van de zondagsschool in de religieuze opvoeding? Hoe werden de onderwijzers en onderwijzeressen gevormd en wat bepaalde het pedagogisch en didactisch concept? Wat wilde de onderwijzer(es) de kinderen meegeven? Welk belang had het onderwijs bij de politiek? Met al deze vragen wordt geprobeerd in dit jaarboek een voorstelling te geven van het christelijk schoolleven en christelijke onderwijsopvattingen in de negentiende eeuw.

 

Medwerkers aan dit jaarboek zijn Nelleke Bakker, O.W. Dubois, Jacques Dane, Mineke van Essen, John Exalto, Rienk Janssens, Marjoke Rietveld, Bert Stilma en Hans Werkman.

 

Dr. George Harinck is bijzonder hoogleraar geschiedenis aan de Theologische Universiteit te Kampen (Broederweg) en directeur van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantiscme aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dr. Gerrit Schutte is emeritus-hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam.