Bibliografie

Dagboek open-hartoperatie

Wat maakt de patiënt door? Wat doet de chirurg?

Categorie: Boeken
Subcategorie: Over hartchirurgie

Uitgever: Kok
Jaar: 1981
ISBN: 90 242 0209 4

Hans Werkman, de schrijver van dit dagboek, moest een open-hartoperatie ondergaan en schreef op wat hij beleefde in de dagen vóór en na de operatie. Ook wat hij tijdens de operatie meemaakte kon hij beschrijven, omdat hij later een open-hartoperatie bijwoonde. Prof. dr. P.J.Kuijpers, hartchirurg te Nijmegen, gaf hem de nodige medische inlichtingen.

In een ander boek gaf dezelfde schrijver veel meer informatie over hartoperaties; het heet Het hart op tafel en bevat hoofdstukken over de hartcatheterisatie, de operatie in Houston, klep-en kransslagaderoperaties, resultaten van de hartchirurgie, de Nederlandse hartluchtbruggen, voor- en nazorg; het besluit met een kleine geschiedenis van de hartchirurgie.

Enkele persstemmen over Het hart op tafel:

"Een boek dat zeer de moeite waard is gelezen te worden. Enerzijds door het diepe gevoel voor de patiënt, anderzijds omdat het heldere en vertrouwenwekkende informatie geeft" (Tijdschrift voor sociale geneeskunde).

"Dit boek is een schitterende kroniek geworden van het leed èn de triomf in een familie. Hans Werkmans boek hoort een wijde verspreiding te krijgen in al die gezinnen, waar men niet meer heen kan om de realiteit: een dierbaar familielid moet een hartoperatie ondergaan" (Hartslag, orgaan van de Ned. Hartstichting)

"Dit vlot geschreven boek is het lezen waard. Iedere leek die betrokken is bij hartoperaties, kan dit boek worden aanbevolen" (Dr. C. Frenken).