Bibliografie

Calvinistisch Jongelingsblad

CJB

Categorie: Samenstelling / Medewerking
Subcategorie: Mederedactie

Uitgever: CJB
Jaar: 1965 / 69

CALVINISTISCH JONGELINGSBLAD
Ondertitel
orgaan van den Ned. Bond van Vrijgemaakte
Jongelingsvereenigingen op Geref.Grondslag;
5 apr. 1957 (12, nr. 1): orgaan van de
Nederlandse Bond van Gereformeerde
Jongelingsverenigingen; 7 apr. 1972 (27, nr.
1): Nederlandse Bond van Geref.
Jongelingsverenigingen; 25 aug.1978 (33, nr.
6): officieel orgaan van de Nederlandse Bond
van Gereformeerde Jeugdverenigingen;
Categorie
IV/jeugdwerk
Verschenen van/tot en met
1 dec. 1946-29 mrt. 1962 (1, nr. 16-17, nr. 26)
Eigenaar
Nederlandsche Bond van Vrijgemaakte
Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde
Grondslag
Uitgever
Nederlandse Bond van Vrijgemaakte
Jongelingsverenigingen op Gereformeerde
Grondslag
Drukker L.G. Huyskes, Enschede; 1
jan. 1949 (2, nr. 18): Drukkerij Steenbergen,
Zeist; 1 sep. 1961 (16, nr. 8): Drukkerij
Adruka, Amersfoort
Plaats van uitgave
Enschede
Frequentie
2 x p/m; 7 okt. 1949 (4, nr. 13): 1 x p/w; 5 apr.
1957 (12, nr. 1): 1 x per 14 dagen
Omvang
II; 3 apr. 1948 (3): IV
Formaat
C; 7 okt. 1949 (4, nr. 13): B ;
Oplage
15 jan. 1947 (1, nr. 19): ±. 4.000 ex.; 1952 (7):
2.515 ex.; 1957 (12): 2.655 ex.
Prijzen
f 4,00 p/j, voor niet-leden f 5,00 p/j; 26 jan.
1951 (5, nr. 38): f 0,15 p/nr, resp. f 8,00 p/j; 22
okt. 1954 (9, nr. 27): f 9,00 p/j voor niet-leden
CALVINISTISCH JONGELINGSBLADOndertitelorgaan van den Ned. Bond van VrijgemaakteJongelingsvereenigingen op Geref.Grondslag;5 apr. 1957 (12, nr. 1): orgaan van deNederlandse Bond van GereformeerdeJongelingsverenigingen; 7 apr. 1972 (27, nr.1): Nederlandse Bond van Geref.Jongelingsverenigingen; 25 aug.1978 (33, nr.6): officieel orgaan van de Nederlandse Bondvan Gereformeerde Jeugdverenigingen;CategorieIV/jeugdwerkVerschenen van/tot en met1 dec. 1946-29 mrt. 1962 (1, nr. 16-17, nr. 26)EigenaarNederlandsche Bond van VrijgemaakteJongelingsvereenigingen op GereformeerdeGrondslagUitgeverNederlandse Bond van VrijgemaakteJongelingsverenigingen op GereformeerdeGrondslagDrukker L.G. Huyskes, Enschede; 1jan. 1949 (2, nr. 18): Drukkerij Steenbergen,Zeist; 1 sep. 1961 (16, nr. 8): DrukkerijAdruka, AmersfoortPlaats van uitgaveEnschedeFrequentie2 x p/m; 7 okt. 1949 (4, nr. 13): 1 x p/w; 5 apr.1957 (12, nr. 1): 1 x per 14 dagenOmvangII; 3 apr. 1948 (3): IVFormaatC; 7 okt. 1949 (4, nr. 13): B ;Oplage15 jan. 1947 (1, nr. 19): ±. 4.000 ex.; 1952 (7):2.515 ex.; 1957 (12): 2.655 ex.Prijzenf 4,00 p/j, voor niet-leden f 5,00 p/j; 26 jan.1951 (5, nr. 38): f 0,15 p/nr, resp. f 8,00 p/j; 22okt. 1954 (9, nr. 27): f 9,00 p/j voor niet-leden