Bibliografie

Boekopener

De Val, De Aanslag, De Ortolaan en 21 andere boeken besproken

Categorie: Boeken
Subcategorie: Literatuurbeschouwing

Uitgever: De Vuurbaak (Kleinbeeldcahier)
Jaar: 1985
ISBN: 90.6015.656.0
Omschrijving:

De serie ‘Kleinbeeldcahiers’ geeft informatie en uitleg over onderwerpen, waarvaan de bestudering in het voortgezet onderwijs dikwijls wordt bemoeilijkt door het ontbreken van geschikt studiemateriaal.

Verschillende deeltjes van deze serie zullen ook buiten de school kunnen worden gebruikt als oriënterende literatuur.

In Boekopener bespreekt Hans Werkman 24 boeken, die zijn verschenen tussen 1980 en 1984.

Acht werken behoren tot de christelijke literatuur. Dat is verhoudingsgewijs te veel, maar omdat andere Nederlandse literatuurcritici dit terrein zo goed als onbesproken laten, wil de schrijver hiervoor juist extra aandacht vragen.

Boekopener kan worden beschouwd als een vervolg op twee andere boeken van Hans Werkman. In Aangekruist (1982) worden 37 werken besproken uit de jaren zeventig. In een calvinist leest Maarten ’t Hart (1982) zijn besprekingen van het werk van Maarten ’t Hart tussen 1971 en 1980 gebundeld.

 

De pers over de boekbesprekingen van Hans Werkman:

 

“Zorgvuldige leesverslagen voorzien van een doordachte kritische opmerkingen. Precies wat je van een betrouwbaar literatuurgeleerde zou mogen verwachten, maar zonder de pretenties en het jargon dat men er meestal bijgeleverd krijgt.”

                                                                                                   (Aad Nijhuis in Vrij Nederland)

 

“Een verzameling vooroordelen van een gefrustreerde bovenmeester.”

                                                                                               (Frank van Dijl in Het Vrije Volk)

 

“Hans Werkman belicht alle romans en verhalen (van Maarten ‘t Hart) met veel intelligentie, en als kenner van het gereformeerde milieu voegt hij aan zijn werk een meerwaarde toe.

                                                                                               (Wim zaal in Elseviers Magazine)