Bibliografie

Boekentaal

20 x nadenken over literatuur

Categorie: Boeken
Subcategorie: Literatuurbeschouwing

Uitgever: Boekencentrum
Jaar: 1981
ISBN: 90.239.1819.3

Nadenken over moderne literatuur is altijd de moeite waard, want literatuur vertelt iets over het diepste wezen van de mens.

 

Hans Werkman komt als leraar Nederlands en als literatuurcriticus bijna dagelikjs met de moderne literatuur in aanraking. Hij weet dat boeken met lezers willen praten, dat er een taal van uitgaat, boekentaal, die iets wil overbrengen. Hij vindt dat de lezer ook terug moet kunnen praten, zeker als hijin de literatuur elementen ontdekt die hem aanspreken en/of die hem tot tegenspraak prikkelen. De schrijver zocht daarom twintig stukjes literatuur uit  (verhalen, romanfragmenten, gedichten) en voorzag ze van zijn commentaar, waaruit blijkt dat hij er als christen over nadacht.

 

De stukjes uit ‘boekentaal’ gaan vooral over de nieuwste literatuur: J.M.A. Biesheuvel, Marnix Gijsen, Maarten ’t Hart, Doeschka Meijsing, Marten Toonder, B. Nijenhuis. e.a.