Bibliografie

Aangekruist

Boekbesprekingen van J.M.A. Biesheuvel tot Jan Wolkers

Categorie: Boeken
Subcategorie: Literatuurbeschouwing

Uitgever: De Vuurbaak
Jaar: 1982
ISBN: 90.6015.537.8

In dit boek bespreekt Hans Werkman 37 werken uit de moderne Nederlandse literatuur. Het zijn boeken die hij als recensent heeft ‘aangekruist’, die zijn bewuste keuze vormen. Bij die keuze hoort ook het werk van christelijke schrijvers.

Hij beoordeelt deze boeken op hun literaire waarde, maar gaat ook de confrontatie op levenbeschouwelijke terrein niet uit de weg. Als literair recensent èn als christen wil hij een zo duidelijk mogelijk oordeel geven.

Leraren en leerlingen in het voortgezet onderwijs, maar ook de geïnteresseerde lezers kunnen met Aangekruist hun winst  doen. Het geeft – helder geschreven en principieel verantwoord – zicht op de moderne literatuur.