Bibliografie

50 jaar Driestar

in een veranderende samenleving

Categorie: Samenstelling / Medewerking
Subcategorie: Medewerking aan

Uitgever: Driestar
Jaar: 1994
ISBN: 90 6140 405 3

Een bundel artikelen van lezingen die gehouden zijn in verband met het vijftig jarig jubileum van de Christelijke Hogeschool `De Driestar` In de naam `De Driestar`wordt de relatie van de school met kerk, gezin , overheid en daarmee de gehele breedte van de maatschappij tot uitdrukking gebracht.

Gedurende vijftig jaar heeft bezinning op al deze verbanden steeds een vaste plaats gehad in het onderwijsprogramma van `De Driestar`.Daarbij wordt niet alleen gelet op het verleden, maar ook op het heden en de toekomst. Bezinning op de plaats die een christen in deze wereld dient in te nemen is geen overbodige luxe, als hij wil leven bij de bronnen waar ook de reformatie uit putte. Een breed scala aan onderwerpen is aan de orde gesteld.Het is niet uitgesloten dat sommige artikelen met algehele instemming gelezen worden, terwijl andere prikkelen tot tegenspraak. Als dit leidt tot een voortgaande bezinning op bovengenoemde terreinen heeft deze bundel zijn doel bereikt.

Overig:
Hans Werkman schreef voor deze bundel: De uitdaging van de moderne literatuur.